Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. nadenk icon

Disclaimer

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen bij wie en in welke vorm dan ook brengt financierde risico’s met zich mee. Het Informatie Memorandum is onder meer verkrijgbaar via de uitgevende instelling. Beleggers dienen hun aankoopbeslissing uitsluitend te nemen op basis van het Informatie Memorandum. Het Informatiememorandum bevat gegevens die voor beleggers noodzakelijk zijn om een oordeel te vormen over het 7% IEX Obligaties en de daaraan verbonden kosten en risico’s. U dient zelf te bepalen of deze belegging bij u past. Door het versturen van deze persoonsgegevens geeft u IEX Group en de aan haar verbonden ondernemingen toestemming om u in de toekomst te informeren over investeringen en diensten. Wij verwijzen u naar onze privacy statement op de website van IEX Group N.V. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u zich op elk moment afmelden via privacy@iexgroup.nl.